Disclaimer

Trippel-O wil haar natuurlijke en culturele omgeving beschermen en u hier op ontspannen manier kennis mee laten maken. Trippel-O organiseert en verzorgd daarom korte avontuurlijke reizen, excursies en bedrijfsuitjes & familiebijeenkomsten. Daarnaast levert Trippel-O een aantal hand- en spandiensten.

 


Index

Koppelingen naar externe pagina's
Koppelingen naar Trippel-O
Auteursrechten

 


Paragrafen

Deze website geeft inzicht in de werkzaamheden van Trippel-O. Aan de inhoud van deze website is de grootst mogelijke zorg besteed. Toch kan Trippel-O op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid van de informatie op deze website.

Aan de inhoud van deze website kunnen daarom geen rechten worden ontleend en Trippel-O aanvaardt daarom geen enkele aansprakelijkheid die zou kunnen voortvloeien uit de inhoud van deze website.

 

Koppelingen naar externe websites

Op de website van Trippel-O bevinden zich koppelingen naar externe websites.

Trippel-O is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze externe websites. Trippel-O is ook niet verantwoordelijk voor eventuele schendingen op de privacy die door deze externe website worden veroorzaakt of voor de diensten die op deze externe websites worden aangeboden.

 

Koppelen naar de website van Trippel-O

Het koppelen naar de website van Trippel-O is toegestaan op voorwaarde dat dit de goede naam van Trippel-O niet aantast. Ook mag niet de suggestie bestaan dat Trippel-O toestemming verleende in zaken waarin dat niet het geval is.

Het koppelen naar één van de website van Trippel-O is toegestaan, mits rekening wordt gehouden met de hierboven genoemde voorwaarden.

 

Auteursrechten

Op de inhoud van de website van Trippel-O en op haar logo rusten auteursrechten. Deze behoren toe aan Trippel-O.

Niets uit de website van Trippel-O mag - in enigerlei vorm of wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opname of op enige andere manier - worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar worden gemaakt, behalve als hierover een schriftelijke toestemming kan worden voorgelegd, welke is verleend door Trippel-O.